Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej

Informujemy, że pracownicy i doktoranci Katedry Prawa Administracyjnego UJ wzięli udział w XXVI Zjeździe Katedr, Zakładów i Zespołów Badawczych Prawa i Postępowania Administracyjnego pt. „Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej”, który był organizowany w dniach 18 – 20 września 2022 r. w Poznaniu przez Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Ukazała się również monografia podsumowująca Zjazd (Kierunki rozwoju jurysdykcji administracyjnej, red. M. Kruś, L. Staniszewska, M. Szewczyk, wyd. Wolters Kluwer), w której pracownicy Katedry opublikowali następujące opracowania:
– M. Kisielowska, Zasady modelowe w ujęciu ReNEUAL a zasady ogólne Kodeksu postępowania administracyjnego;
– M. Kotulski, Przesłanki nałożenia i wymiaru pieniężnej kary administracyjnej.

Dr Mariusz Kotulski wygłasza referat w pierwszym panelu obrad w dniu 20 września 2022 r.

Na zaproszenie Organizatorów Zjazdu Prof. dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz wzięła udział w części pierwszej dyskusyjnego forum eksperckiego o przyszłości jurysdykcji administracyjnej.