Wspomnienie Pana Profesora Krystiana Ziemskiego

W dniu 30 listopada 2023 r. środowisko polskich administratywistów poniosło dotkliwą stratę. Zmarł Pan Profesor Krystian Ziemski – naukowiec i prawnik, wybitny przedstawiciel doktryny prawa administracyjnego.
Ś.P. Dr hab. Krystian Ziemski był profesorem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w Zakładzie Prawa Administracyjnego i Nauki o Administracji.
Specjalizował się w prawie administracyjnym, prawie samorządu terytorialnego, prawie gospodarczym, energetycznym, a także ochrony środowiska. Jego dzieła dotyczące prawnych form działania administracji publicznej oraz zasad prawa administracyjnego należą do kanonu dzieł z zakresu teorii prawa administracyjnego.
Ś.P. Profesor Krystian Ziemski był cenionym radcą prawnym, uznanym autorytetem dla praktyków, zwłaszcza dla środowiska samorządu terytorialnego.
Pozostanie z nami wspomnienie Jego niespożytej energii, odwagi naukowej oraz poczucia humoru.

Cześć Jego pamięci!