XII Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów

25 września pracownicy i doktoranci Katedry Prawa Administracyjnego UJ uczestniczyli w XII Krakowsko-Wrocławskim Spotkaniu Naukowym Administratywistów – tym razem organizowanym przez Uniwersytet Wrocławski. Przedmiotem obrad stały się „Niezorganizowane źródła prawa administracyjnego”. Wśród referatów znalazły się m.in.:
– „Autorytetowe prawo administracyjne” (prof. dr hab. Wojciech Jakimowicz),
– „O wpływie tzw. niezorganizowanych źródeł prawa na system prawa administracyjnego” (dr Aleksandra Puczko),
– „Tzw. niezorganizowane źródła prawa a praktyka administracyjna” (dr Przemysław Wszołek).

Planowana jest publikacja pokonferencyjna.