Obrona pracy doktorskiej mgr Urszuli Doniec

uj

4 czerwca 2018 r. odbyła się publiczna obrona pracy doktorskiej mgr Urszuli Doniec pod tytułem „Zaskarżalność decyzji incydentalnych w procesie karnym”. Promotorem pracy był prof. zw. dr hab. Piotr Hofmański, zaś recenzentami – dr hab. Sławomir Steinborn, profesor Uniwersytetu Gdańskiego oraz dr hab. Andrzej Światłowski, profesor UJ. Po przeprowadzonej dyskusji Komisja powołana do przeprowadzenia obrony jednogłośnie przyjęła uchwałę zawierającą wniosek o nadanie p. mgr Urszuli Doniec stopnia naukowego doktora w dziedzinie prawo – postępowanie karne.