24 kwietnia 2023 r. odbyło się VII Seminarium Otwarte Katedry Postępowania Karnego UJ

VIIZakończyło się właśnie VII Seminarium Otwarte Katedry Postępowania Karnego w tym roku akademickim. Referat wprowadzający wygłosiła pani dr Anna Jaskuła, w panelu dyskusyjnym głos zabrali: prof. Arkadiusz Lach, prof. Andrzej Sakowicz, prof. Sławomir Steinborn oraz dr Aneta Leszczyńska. Zgodnie z przewidywaniami dyskusja obracała się głównie (choć oczywiście nie wyłącznie) wokół spornych zagadnień nabywania statusu podejrzanego/osoby podejrzanej w procesie karnym i praktyki stosowania w polskim procesie instytucji przedstawienia zarzutów.