Gratulacje dla dr Marzeny Andrzejewskiej

winner-goldprzyjemnością (wręcz nieukrywaną i podwójną) spieszymy poinformować, że absolwentka studiów doktoranckich  Pani Marzena Andrzejewska w dniu 20 stycznia 2020 r. na Uniwersytecie Jagiellońskim, obroniła rozprawę doktorską na temat pt: „Granice orzekania sądu kasacyjnego w polskim procesie karnym”, której promotorem był prof. Piotr Hofmański, a promotorem pomocniczym dr Paweł Czarnecki. Jednocześnie warto nadmienić, że komisja zaproponowała nadanie wyróżnienia rozprawie doktorskiej. Serdecznie Pani doktor gratulujemy!