Konferencja”System kontroli procesu karnego a trafna reakcja karna” 9-10 III 2019 r.

SKK 2019 Szanowni Państwo!

 Serdecznie zapraszamy na kolejną, VIII Studencką Konferencję Karnoprocesową – „System kontroli procesu karnego a trafna reakcja karna”, która odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji UJ, w budynku ul. Olszewskiego 2 w Krakowie, s. Refektarz 9-10 marca 2019 r. Konferencja upamiętnia 75. rocznicę urodzin oraz 20. rocznicę śmierci Prof. Zbigniewa Dody –  profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Prezesa Sądu Najwyższego kierującego Izbą Karną. Zamysłem organizatorów jest przypomnienie tej Postaci, której wpływ na doktrynę prawa karnego procesowego a później także na orzecznictwo sądowe jest z pewnością do dziś odczuwalny.W konferencji wezmą udział nie tylko przedstawiciele środowisk naukowych, ale także przedstawiciele zawodów prawniczych.

Patronatem objęli tegoroczną konferencję: Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Serdecznie zapraszamy – wstęp wolny

Załączamy icon.pdfProgram VIII Konferencji 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

w imieniu Komitetu Naukowego i Komitetu Organizacyjnego oraz własnym mam przyjemność zaprosić do udziału – wraz ze Współpracownikami – w VIII Studencko-Doktoranckiej Konferencji Karnoprocesowej. Wystąpienia doktorantów i studentów będą w tym roku poprzedzone dwoma panelami dyskusyjnymi z udziałem wybitnych przedstawicieli nauki i praktyki.

 

System kontroli procesu karnego a trafna reakcja karna

Patronatem objęli tegoroczną konferencję: Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego, Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, Dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy – w miarę możności

– o potwierdzenie przybycia: sekret@cicero.law.uj.edu.pl