Przypominamy o odwołaniu egzaminu przedterminowego

52646-200W „chmurze” oraz w wydziałowym serwisie informacyjnym dotyczącym sesji https://wpia.uj.edu.pl/nauczanienaodleg…/sesja-egzaminacyjna
jest dostępna tabela zbiorcza obejmująca informacje o egzaminach przedterminowych (lub ich odwołaniu),
Zgodnie z informacją przekazaną Państwu w połowie kwietnia, egzaminy przedterminowe z przedmiotu „PROCES KARNY” nie odbędą się w tym roku. Egzaminy sesyjne będą natomiast przeprowadzone w drugim tygodniu sesji letniej. Szczegółowe informacje będziemy mogli Państwu przekazać po akceptacji naszych wniosków w tej sprawie przez Wydziałową Radę Samorządu Studentów WPiA UJ oraz przez władze dziekańskie.