Reforma Kodeksu karnego i Kodeksu postępowania karnego

rcl

Poniżej materiały zawierające zmiany w Kodeksie karnym lub Kodeksie postępowania karnego.W razie pytań śmiało piszcie!

Jednocześnie przypominam, że do egzaminu obowiązuje stan prawny na dzień 1 lipca 2015 r. W tym zakresie istotna jest ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz.U. z 2015 r., poz. 21). Prezydent RP w dniu 7 stycznia 2015 r podpisał ustawę , która w zasadniczym kształcie wejdzie w życie 8 kwietnia 2015 r. Zwróćcie uwagę na art. 20 tej Ustawy.

Z uwagi na fakt, że zmianie ulegnie również obowiązująca Was Ustawa z 27 września 2013 r. (poz. 1247) wraz z Uzasadnieniem ustawy z 27 września 2013 r. czyli tzw. Wielka Nowelizacja 2015, załączam przydatne pliki – kluczowy jest plik nr 4 (stan na dzień dzisiejszy – podmienię go, gdy/jeśli stanie się ustawą). W dniu 12 marca Prezydent podpisał tę ustawę, ogłoszenie nastąpiło przez Rządowe Centrum Legislacji w dniu 20 marca 2015 r.

  1. Projekt nowelizacji Kodeksu karnego autorstwa Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego  wraz z uzasadnieniem
  2. Druk 2393 – wersja pierwotna
  3. Uzasadnienie druku sejmowego 2393
  4. Druk 2393 – wersja po rozpatrzeniu poprawek Senatu (20 lutego 2015 r.)
  5. Druk 2393 – tekst ostateczny (20 marca 2015 r.)
  6. Pouczenie świadka – nowość