Zapisy na egzaminy z procesu karnego w systemie

4082588-bureaucracySzanowni Państwo,

bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na fakt, że limity zapisów na egzaminy z procesu karnego wynikają z pojemności sal, które na te egzaminy zostały zarezerwowane. Wybór zaś sal bierze się z wieloletniego doświadczenia, które z rozsądną dokładnością pozwala nam prognozować liczbę Osób przystępujących do egzaminu w poszczególnych terminach. Jako że już zaczęliśmy otrzymywać indywidualne wnioski o powiększenie limitów albo o dopisanie przez nas do listy, pozwalamy sobie w tym miejscu zebrać kilka próśb, przy całym szacunku dla Państwa nie jesteśmy bowiem w stanie indywidualnie odpowiadać na każdy taki mail.

1. Jak już była mowa, limity odpowiadają oczekiwanemu zainteresowaniu Zdających poszczególnymi terminami;
2. Nie ma takiej możliwości, żeby ktokolwiek spełniający warunki nie mógł przystąpić do egzaminu w wybranym dla siebie terminie (przy czym po raz pierwszy przystąpić można zarówno przed jak i po przerwie wakacyjnej, z tym że przystąpienie po raz pierwszy w ostatnim terminie oznacza oczywiście rezygnację z ewentualnego terminu poprawkowego);
3. Ani po przewie spowodowanej pandemią ani w kilku latach poprzedzających tę przerwę nigdy się nie zdarzyło, by potrzebne było dodatkowe wyznaczenie egzaminu w innej sali równolegle, względnie w tym samym dniu kilka godzin później. Gdyby jednak zaszła taka potrzeba, to znajdziemy inną salę lub inny termin w tym samym dniu;
4. Co roku apelujemy do Państwa o niewykorzystywanie wadliwości systemu usos pozwalającej na zapisywanie się na więcej niż jeden termin naraz (nie wiadomo po co). Skoro nasze apele są umiarkowanie skuteczne, może Państwo spróbują wpłynąć na Koleżanki i Kolegów w tak bezsensowny sposób blokujących innym możliwość zapisów?
5. Konsekwentnie trzymamy się reguły, że nieprzystąpienie do egzaminu w wybranym terminie nie powoduje utraty terminu, wiedząc, że taka reguła jest dla Państwa korzystna. Nie wydaje się więc przesadą oczekiwanie, by osoby wiedzące, że w danym terminie nie będą do egzaminu przystąpić były uprzejme niezwłocznie wykreślać się rejestru w usos. Jest to ważne z wielu powodów, pozwala uniknąć marnowania papieru i tonera na druk nadmiernej liczby zestawów egzaminacyjnych, o zwolnieniu blokowanego miejsca dla Osób rzeczywiście pragnących się zapisać nie wspominając;
6. Jeśli więc limit jest wyczerpany, to proszę poczekać na zwolnienie się miejsc. W mało prawdopodobnym przypadku, gdyby na dzień przed zamknięciem zapisów wolnych miejsc nadal nie było – limit zostanie zwiększony lub zapisani zostaną podzieleni (zapewne alfabetycznie) na różne sale. W każdym razie nie może się tak zdarzyć, by ktokolwiek chciał się w wyznaczonym terminie zapisać a nie mógł i by z tego powodu miał lub miała utracić możność zdawania w wybranym terminie.

pozostajemy z szacunkiem
Katedra Postępowania Karnego UJ