Zapisy na seminarium rozpoczną się w czerwcu

22

W związku z napływającymi pytaniami uprzejmie informujemy, że Katedra Postępowania Karnego zaprasza na seminaria magisterskie IV roku (kierunek: Prawo) w nadchodzącym roku akademickim na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.
Zasady zapisów będą ogłoszone w czerwcu.
Zgodnie ze swoimi zainteresowaniami naukowymi, poszczególni prowadzący zachęcają Uczestników seminariów do wyboru tematów nie tylko z zakresu postępowania karnego, ale także m.in. międzynarodowego i europejskiego prawa i postępowania karnego, sprawiedliwości tranzycyjnej, prawa karnego skarbowego (zwłaszcza procesowego) i prawa wykroczeń (zwłaszcza procesowego), prawa medycznego, prawa dyscyplinarnego, prawa policyjnego i prawnych zagadnień służb specjalnych, czynności operacyjnych oraz szczegółowych zagadnień prawa dowodowego.