Katarzyna Nowicka

Studentka III roku prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prowadzi zajęcia TBSP UJ z prawa rzymskiego.