mgr Wojciech Dybka

Doktorant w Katedrze Prawa Cywilnego UJ. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu prawnomaterialnej oraz procesowej ochrony konsumenta, a także obrotu treściami cyfrowymi. Wykonuje zawód radcy prawnego.

Współpracuje z Katedrą Prawa Rzymskiego jako zastępca sekretarza redakcji czasopisma Forum Prawnicze.

Wykaz publikacji zdeponowanych w Repozytorium Uniwersytetu Jagiellońskiego:

https://ruj.uj.edu.pl/xmlui/discover?query=%22Dybka+Wojciech%22&submit=Id%C5%BA