Czwarty wierzchołek trójkąta? – Grant NCN OPUS-12

ncnNasz wniosek złożony w ramach konkursu grantowego OPUS 12, zatytułowany: „Pokrzywdzony jako uczestnik postępowań represyjnych. Czwarty wierzchołek trójkąta?” zajął czwarte miejsce w na liście rankingowej panelu HS-5 i został zakwalifikowany do finansowania.

Jako kierownik programu badawczego serdecznie dziękuję (i gratuluję!) wszystkim bez wyjątku członkom naszego zespołu zaangażowanym w planowanie grantu oraz przygotowywanie i przekład poszczególnych części wymaganej dokumentacji.

Szczególnie dziękuję mgr Magdalenie Tokarskiej za wkład w merytoryczną koncepcję badań oraz doktorowi Pawłowi Czarneckiemu za opracowanie planu badań i znakomite (jak widać) przygotowanie wniosku. Nadto dziękuję dr hab. Wojciechowi Dadakowi z Katedry Kryminologii UJ za cenne uwagi metodologiczne. 
Andrzej Światłowski

Szczegóły poniżej

https://www.ncn.gov.pl/sites/default/files/listy-rankingowe/2016-09-15/streszczenia/351981-pl.pdf

Warto podkreślić, że będzie to już drugi grant NCN OPUS równolegle realizowany w Katedrze Postępowania Karnego UJ, obok kierowanego przez dr hab. Dobrosławę Szumiło-Kulczycką trzyletniego grantu „Koszty procesu karnego w świetle ekonomicznej analizy prawa”.

Bardzo serdecznie dziękujemy za wszystkie otrzymane gratulacje, zarówno te przekazane w tradycyjnych formach jak i np. w postaci ‚lajków na fejsie’.