Nasza dydaktyka w roku akademickim 2017/18 – aktualizacja

Jan_Matejko,_Bitwa_pod_GrunwaldemWszystkich zainteresowanych informujemy, że  w roku akademickim 2017-18 będziemy dla studentów studiów magisterskich prawa prowadzić następujące zajęcia:


Uruchamiamy dwie grupy seminarium IV roku (listy przyjętych są już ogłoszone):
– dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka (temat wiodący „Proces karny w praktyce” , czwartki, 11.30-13.00, pokój 310) – lista przyjętych 
–  dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ (temat wiodący: Pokrzywdzony w postępowaniach represyjnych, czwartki, 9.30-11.00, pokój 310). Ta grupa seminarium będzie ściśle powiązana z programem badawczym, który rozpoczynamy w Katedrze. Pierwsze spotkanie – 5 października.


Kontynuowane będą dotychczasowe seminaria IV roku – obecnie jako seminaria V roku (3 grupy). Do seminarium prof. dr hab. Piotra Hofmańskiego dr hab. Adama Górskiego, prof. UJ (poniedziałki co 2 tyg., godz. 8.00) będzie mogło dołączyć kilkoro studentów IV roku zainteresowanych problematyką międzynarodowego prawa i procesu karnego (nie będzie to osobna grupa seminaryjna). Uczestnicy seminarium dr hab. Andrzeja Światłowskiego, prof. UJ będą się spotykać w czwartki o 16.45.


Będzie także – jak co roku – prowadzone proseminarium dla studentów III roku (w czwartki o 15.00 i według odrębnego terminarza, w sali 300)
– dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ przy współpracy dra Pawła Czarneckiego i pozostałych członków zespołu). Proseminarium będzie ściśle powiązane z Polsko-Niemieckim Seminarium Prawa Karnego. Pierwsze spotkanie – 12 października.


Jak zawsze, serdecznie zapraszamy na nasze wykłady i inne zajęcia, zarówno studentów studiów dziennych, jak i zaocznych, w tym na:

Wykład Procesu karnego (obligatoryjny przedmiot całoroczny),
– na studiach dziennych (dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ, czwartki, 11.30-13.00, Aula A, Krupnicza 33a)
– na studiach zaocznych (dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka i dr Michał Rusinek, soboty zjazdowe, czyli począwszy od 7 i 21 października, sala będzie podana).

Ćwiczenia do przedmiotu ‚proces karny’ będą się odbywać w ok. 18 grupach na studiach dziennych i ok. 4 – na studiach zaocznych.


Zachęcamy do zapisywania się na prowadzone w semestrze zimowym wykłady:

Międzynarodowe i europejskie prawo karne (dr hab. Adam Górski, prof. UJ i prof. dr hab. Piotr Hofmański, poniedziałki, 11.30-13.45, sala 12, Krupnicza 33a)
Postępowanie w sprawach nieletnich (dr hab. Dobrosława Szumiło-Kulczycka, czwartki, 15.00-16.30, sala niebieska, Krupnicza 33a)
Prawne zagadnienia dowodów (dr Michał Rusinek i dr Marcin Żak, czwartki, 16.45-18.15, sala 12, Krupnicza 33a).

Zapraszamy także na prowadzone w Katedrze warsztaty:
Procedowanie przed MTK (dr hab. Adam Górski prof. UJ, oraz mgr Krzysztof Michalak,  poniedziałki, 16.45-19.45, sala 103, Krupnicza 33a, co dwa tygodnie)
Pisma procesowe w procesie karnym (dr Marcin Żak oraz  dr Paweł Czarnecki, w drugim semestrze, sala będą podana)


jak również przedmioty anglojęzyczne:

– w I semestrze – Criminal Justice System of Poland (dla studentów zagranicznych, prof. dr hab. Piotr Hofmański i inni, poniedziałki, 15.00-16.30, sala 300, Bracka 12)
– w II semestrze International Criminal Justice (dla wszystkich zainteresowanych, prof. dr hab. Piotr Hofmański, poniedziałki, 11.30-14.30, sala będzie podana)


a także na wykład Prawo wykroczeń prowadzony w Katedrze Prawa Karnego przez dr hab. Janusza Raglewskiego, prof. UJ, przy naszej współpracy (poniedziałki, 16.45-18.15, sala 52, Collegium Novum).