Wyjazdy do SR w Wieliczce
 
Ćwiczenia z KPK – gr. P. Czarneckiego
 
Międzynarodowy Dzień Mediacji z KPK w tle
 
Ćwiczenia z KPK – gr. P. Czarneckiego
 
Criminal Justice System of Poland; lecture 2017-18
 
Ćwiczenia z KPK – gr. P. Czarneckiego
 
Ćwiczenia – grupy wtorkowe wieczorem
 
Możliwość pisania pracy magisterskiej z tematyki międzynarodowego prawa i procesu karnego
 
Nasza dydaktyka w roku akademickim 2017/18 – aktualizacja
 
Ćwiczenia z KPK – gr. P. Czarneckiego
 
Terminy pierwszych zajęć
 
Proseminarium katedralne w roku 2017-18
 
Zapisy na przedmiot „Postępowanie w sprawach nieletnich” (2017-18) i pierwszy wykład
 
Nasza dydaktyka w roku akademickim 2017/18 – ćwiczenia – aktualizacja 28.09.17
 
VII Studencka Konferencja Karnoprocesowa – marzec 2018
 
Najczęściej zadawane pytania
 
 

Archiwum