Zapisy na seminaria IV roku
 
Egzamin w wyjątkowej formie ustnej
 
Przypomnienie
 
Apel sędziów Trybunałów Międzynarodowych do Prezydenta RP
 
Apel Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich
 
Stanowisko dziekanów wydziałów prawa
 
Zebranie grantowe Opus 10
 
Seminarium IV roku, grupa II – lista przyjętych
 
Zakończenie roku
 
Referat mgr. Pawła Dębowskiego – 29.06.2017 r.
 
W okresie wakacyjnym dyżury nie odbywają się.
 
Termin oglądania prac z egzaminu z KPK
 
Trwa ocena studencka
 
Porządek egzaminów magisterskich 28 czerwca.
 
Informacja przed egzaminem w dniu 28 czerwca 2017 r.
 
przesunięcie dyżuru
 
 

Archiwum