Nabór do koła naukowego – Postępowanie karne TBSP UJ
 
 
 
 
„Proces karny we współczesnym społeczeństwie” – marzec 2014 r.
 
FINAŁ KONKURSU Z POSTĘPOWANIA KARNEGO- UJ NAJLEPSZY
 
 
 
Laudacje studencie 2014
 
Konferencja „Pozaprocesowe pozyskiwanie dowodów i ich wykorzystywanie w procesie karnym”
 
Przykładowa magisterka
 
Proces karny we współczesnym społeczeństwie (15-16 marca 2014 r.)
 
Mozaika dowodów w postępowaniu karnym (12-13 grudnia 2013 r.)
 
 
Proces karny a Konstytucja, Wisła, marzec 2013 – zdjęcia
 
I Ogólnopolski konkurs KPK
 
Proces karny a Konstytucja (15-17 marca 2013 r.)
 
Zróżnicowane formy osiągania trafnej reakcji karnej (16-18 marca 2012 r.)
 
Prawo do obrony – teoria a rzeczywistość (7-8 grudnia 2011 r.)
 
 
Prawo wykroczeń w perspektywie zmian (8-10 kwietnia 2011 r.)
 
Kluczowe problemy procesu karnego (14-16 stycznia 2011 r.)
 
Tymczasowe aresztowanie jako ultima ratio – poszukiwanie alternatywy (17 grudnia 2010 r.)
 
 

Archiwum