Gratulujemy prof. Dobrosławie Szumiło-Kulczyckiej kolejnego sukcesu w narciarstwie.
 
Ćwiczenia z KPK – gr. P. Czarneckiego
 
Postępowanie w sprawach nieletnich – prezentacja
 
Ćwiczenia z KPK – gr. P. Czarneckiego
 
ŻYCZENIA ŚWIĄTECZNE 2021
 
Ćwiczenia z KPK – gr. P. Czarneckiego
 
Obrona pracy doktorskiej – mgr Aneta Leszczyńska
 
„Brexit a obowiązywanie zasady specjalności przy ENA” -22.12.2021 r.
 
Ćwiczenia z KPK – gr. P. Czarneckiego
 
„Tymczasowe aresztowanie – środek zapobiegawczy czy środek represji”
 
Godzina egzaminu dla powtarzających
 
przeniesienie dyżuru 2.12.2021 r.
 
Wojciech Dadak (1960-2021)
 
Ćwiczenia z KPK – gr. P. Czarneckiego
 
Konferencja – „Ochrona praw i wolności czynnych stron postępowania karnego” – 19 grudnia 2021 r.
 
Konferencja – „Ochrona praw i wolności oskarżonego” – 18 grudnia 2021 r.
 
Ćwiczenia z KPK – gr. P. Czarneckiego
 
Spotkanie z prokuratorami LSO
 
Ćwiczenia z KPK – gr. P. Czarneckiego
 
Ćwiczenia z KPK – gr. P. Czarneckiego
 
Prof. P. Hofmański w ONZ
 
Ćwiczenia z KPK – gr. P. Czarneckiego
 
Egzamin grudniowy 2021
 
Ćwiczenia z KPK – gr. P. Czarneckiego
 
 

Archiwum