Powiększenie limitów
 
Katedra na wakacjach
 
Seminaria IV roku w roku akademickim 2020-2021
 
Komunikat dot. wrześniowych egzaminów z Procesu karnego
 
Ostatni egzamin w sesji letniej
 
5 rad do egzaminu ustnego z Procesu karnego
 
Dodatkowy termin w lipcu
 
10 rad do egzaminu z Procesu karnego
 
Habilitacja doktora Michała Rusinka
 
10 rad do ustnego z Procesu karnego zd. Pawellasa
 
Teams – egzamin z Procesu karnego
 
Informacja dla zdających Proces karny
 
Testy samosprawdzające Pawellasa
 
Zapisy na egzaminy
 
Nowy podręcznik
 
Nagrania mp3 Pawellasa – dla tych, którzy zaczynają od zera
 
Ćwiczenia z KPK – gr. P. Czarneckiego
 
Ankiety w USOSweb
 
Autotest Dział XII
 
Poszerzenie limitów na egzamin
 
Dziękujemy za zaufanie
 
Autotest Dział XI
 
Egzamin z procesu karnego – zestawy przykładowe.
 
Autotest Dział X
 
 

Archiwum