„Oblicza procesu karnego – nieoczywiste odpowiedzi na oczywiste pytania”
 
Postępowanie przygotowawcze a rozprawa
 
Mateusz Popiel doktorem
 
dyżur prof. A. Światłowskiego 20 maja odwołany
 
Ćwiczenia z KPK – gr. P. Czarneckiego
 
wgląd do prac
 
Ćwiczenia z KPK – gr. P. Czarneckiego
 
Model postępowania przygotowawczego a rozprawa w sprawach karnych – 15. Seminarium Otwarte KPK UJ.
 
Ćwiczenia z KPK – gr. P. Czarneckiego
 
znaleziono…
 
OKN – Oblicza procesu karnego 23-24.5.2024
 
Nowe technologie w MTK – odbyło się 14. Seminarium Otwarte KPK UJ
 
Seminarium Otwarte – link
 
Ćwiczenia z KPK – gr. P. Czarneckiego
 
Powtórka do Przedterminu z KPK
 
Finał Konkursu z procesu karnego 2024
 
Ćwiczenia z KPK – gr. P. Czarneckiego
 
Odszedł dr Ariel Falkiewicz
 
Ćwiczenia z KPK – gr. P. Czarneckiego
 
Debata „Palestry” – Dokąd zmierza polskie postępowanie karne?
 
Życzenia Wielkanocne 2024!
 
Ćwiczenia z KPK – gr. P. Czarneckiego
 
Czternaste Seminarium Otwarte: „Nowe technologie w postępowaniu przed MTK”
 
Ćwiczenia z KPK – gr. P. Czarneckiego
 
 

Archiwum