mgr Marta Zelek-Krzyżak

_DSC0102231Doktorantka IV roku w Katedrze Postępowania Karnego.

Absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 2016 roku ukończyła studia prawnicze, broniąc pracę magisterską pt. ,,Konsekwencje prawne zaniechania uporczywej terapii wobec pacjentów znajdujących się w stanie wegetatywnym”, napisaną pod kierunkiem dr hab. Adama Górskiego, Prof. UJ w Katedrze Postępowania Karnego UJ. W ostatnim czasie skierowała swoje zainteresowania na problematykę eksperymentu medycznego podejmowanego wobec kobiet ciężarnych.

Zainteresowania naukowe: prawo medyczne, prawo procesowe, prawo autorskie i prawo konsumenckie.

Publikacje:

M.Zelek-Krzyżak, ,,Kolizja pomiędzy lekarskim obowiązkiem udzielania pomocy a powszechną akceptacją instytucji uporczywej terapii, jako okoliczności wyłączającej po stronie lekarza obowiązki gwaranta”, Jurysta ,Nr 09/2014, s. 22-29.