prof. UJ, dr hab. Adam Górski

AG

Naukowo specjalizuje się w prawie karnym oraz prawie medycznym. Autor ponad stu publikacji w czasopismach i monografiach krajowych i międzynarodowych, dotyczących prawa karnego i medycznego, w tym komentarzy. Członek rad naukowych trzech czasopism, w tym dwóch międzynarodowych. Promotor trzech doktoratów. W zakresie prawa karnego zajmuje się przede wszystkim problemem praw człowieka w postępowaniu karnym, jak również europejskim nakazem aresztowania. W zakresie prawa medycznego interesują go rozwiązania zagadnień bioetycznych w prawie,  definiowanie znaczeń pojęć medycznych w systemie prawnym, wykładnia prawa medycznego. Pracuje również w Sądzie Najwyższym jako ekspert prawny. Dwukrotny stypendysta Fundacji Alexandra von Humboldta, jak również Towarzystwa Maxa Plancka. Kierował grantami badawczymi i uczestniczył w wielu badaniach naukowych. Autor licznych ekspertyz legislacyjnych. Organizował kilka konferencji, w tym międzynarodowych. Prowadził liczne wykłady dla lekarzy. Pod jego opieką pozostaje ośmioro doktorantów.

Email: adam.gorski@uj.edu.pl

Górski – dorobek przed habilitacją 

Górski – publikacje i osiągnięcia po habilitacji