Konferencje studenckie

Konferencja „Status oskarżyciela w postępowaniu karnym” – 12 grudnia 2017 r.

Konferencja

Koło Naukowe Postępowania Karnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego ma zaszczyt zaprosić Państwa do uczestnictwa w Ogólnopolskiej Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej pt. „Status Oskarżyciela w Postępowaniu Karnym”.

Konferencja odbędzie się 12 grudnia 2017 roku w Krakowie. W ramach Konferencji przewidziano trzy panele oscylujące wokół tematyki oskarżyciela publicznego, posiłkowego oraz prywatnego. Po każdym z paneli będzie czas na dyskusję i zadawanie pytań prelegentom, w ten sposób możliwym będzie podjęcie debaty i podzielenie się przemyśleniami, co nie tylko pozwoli na merytoryczne poszerzenie wiedzy, lecz także prowadzić będzie do poszukiwania odpowiedzi na najbardziej nurtujące pytania. Koło Naukowe Postępowania Karnego TBSP UJ pragnie umożliwić studentom i doktorantom wymianę poglądów z osobami z całej Polski oraz propagować zainteresowanie procesem karnym, poprzez umożliwienie udziału w konferencji także uczestnikom biernym, pragnącym poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie.

Konferencja Koła Naukowego Postępowania Karnego TBSP UJ organizowana jest od 2013 roku i cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Zachęcamy bardzo serdecznie do udziału doktorantów i studentów z ośrodków naukowych z całej Polski. Wystąpienia będą certyfikowane.

Bardzo prosimy uczestników czynnych o zadeklarowanie tematu wystąpienia poprzez formularz dostępny pod linkiem:
Formularz zgłoszenia

Udostępniamy również arkusz, w którym mogą Państwo zobaczyć, jakie tematy wystąpień zostały już zarejestrowane przez innych uczestników Konferencji:

Dotychczas zgłoszone tematy

Prosimy o nadsyłanie abstraktów (maksymalnie 500 słów) do dnia 3 grudnia 2017 r.

Uczestnictwo bierne w projekcie nie jest obwarowane żadnymi warunkami i jest dostępne dla wszystkich zainteresowanych. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 8 grudnia 2017 roku. na adres: konferencja.kpk2017@gmail.com.

Więcej informacji znajdą Państwo w zakładce „Dyskusja”.
Patronat naukowy nad wydarzeniem objęła Katedra Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

VII Studencka Konferencja Karnoprocesowa – marzec 2018

 pkwws

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że kolejna, coroczna Studencka Konferencja Karnoprocesowa organizowana przez Katedrę Postępowania Karnego UJ, tym razem pod hasłem:

„Pokrzywdzony – czwarty wierzchołek karnoprocesowego trójkąta?” 

odbędzie się w dniach 9-11 marca 2018 r. (piątek-niedziela) w Krakowie – Nowej Hucie.
Jak co roku, w imieniu Komitetu Naukowego zachęcam do udziału wszystkich, przede wszystkim doktorantów i magistrantów oraz młodych praktyków zainteresowanych problematyką  pokrzywdzonego. Teksty o objętości od 0,5 do 0,8 arkusza (20-32 tysięcy znaków, łącznie ze spacjami, z uwzględnieniem przypisów) proszę nadsyłać do 15 grudnia 2017 r. na adres emailowy,

skk.kpk.uj@o2.pl  

Podobnie jak w poprzednich latach, wszystkie nadesłane teksty będą poddane procedurze double-blind-review. Na tej podstawie zostaną wybrane najlepsze do zaprezentowania na konferencji. Będziemy przestrzegać wymogu związku nadesłanego tekstu z tematem konferencji.

Niektóre spośród zaprezentowanych tekstów będą skierowane do publikacji w monografii, która ukaże się w serii wydawniczej obejmującej wybrane teksty dyskutowane na poprzednich Studenckich Konferencjach Karnoprocesowych. Ich autorzy będą mieli jeszcze czas po marcowej konferencji na dokonanie zmian uwzględniających dyskusję, która zapewne się na konferencji wywiąże a także uwagi recenzentów i redaktora naukowego całej książki.

Każdy tekst powinien znajdować się w pliku, którego tytuł powinien odpowiadać tytułowi artykułu lub jego kilku pierwszym wyrazom. Ani w tekście pliku ani w metryczce nie powinno być danych identyfikujących autora/autorkę (w samym mailu – tak).

Nadsyłając tekst każdy powinien podać (w tekście maila)

 1. Tytuł artykułu
 2. Imię i nazwisko
 3. Afiliację (asystent UG, aplikant adwokacki ORA w Kielcach, student IV roku prawa UMK w Toruniu, doktorant UJ, prokurator PO w Łodzi)
 4. Ośrodek (miasto, w którym mieszka lub najsilniej jest związany zawodowo, mogą być dwa, np. Wrocław/Kraków)
 5. Adres email do korespondencji (jeśli inny, niz ten, z którego wysłano)
 6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji konferencji i ewentualnej publikacji

Ze względów organizacyjnych jest możliwa niewielka korekta terminu konferencji.

Tak było na szóstej konferencji, która odbyła się w Krakowie w marcu 2017 r. 

Tak zaś – na piątej konferencji, w Wiśle w marcu 2016 r.: 

Tak było w roku 2015 w Krakowie: 

Tak w roku 2014 w Krakowie: 

A tak – w 2013 w Wiśle: 

Przegląd konferencji katedralnych

Informacja o programie badawczym prowadzonym w Katedrze 


Materiały konferencyjne Studenckich Konferencji Karnoprocesowych (projekt i druk) zapewnia Drukarnia Kontur, ul. Reja 5, 29-100 Włoszczowa,

tel. 041 39 45 320, tel. 041 39 45 321, fax 041 39 44 675,
www.drukuj.net
e-mail: drukarnia@drukuj.net

Spotkanie z profesorem Stanisławem Waltosiem

fb-iconJesteś zainteresowany?

Polsko-Niemieckie Seminarium Prawa i Procesu Karnego 5-8 maja 2017

rub v   uj v   ur v   uwr v

W Bochum (Niemcy) zakończyło się tegoroczne Polsko-Niemieckie Seminarium Prawa i Procesu Karnego.
Seminarium ma charakter imprezy cyklicznej, adresowanej głównie do doktorantów, asystentów oraz studentów studiów magisterskich i zostało powołane do życia w roku 2016 z inicjatywy przedstawicieli czterech ośrodków naukowych: Ruhr-Universitaet w Bochum, Universitaet Regensburg (Ratyzbona), Uniwersytetu Wrocławskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przyszłoroczne spotkanie zorganizuje ośrodek wrocławski.
Językiem roboczym spotkań jest język angielski.

 8    3      1

2   Niemcy 2017-101

4   5   

Niemcy 2017-102   Niemcy 2017-103

Niemcy 2017-104   Niemcy 2017-105

6   7

9   10

Więcej zdjęć (a może tylko inaczej ułożone)

Zeszłoroczne Seminarium 

Plakat Seminarium 2016 i towarzyszącej konferencji 

Więcej zdjęć z zeszłego roku – tutaj

 

 

Konferencja – Proces karny 2020 – pożądany kształt procesu karnego w państwie prawnym

pkwws

Zakończyła się kolejna, coroczna Studencka Konferencja Karnoprocesowa organizowana przez Katedrę Postępowania Karnego UJ, tym razem pod hasłem

„Proces karny 2020 – pożądany kształt procesu karnego w państwie prawnym”

odbyła się ona w dniach 9-11 marca 2017 r. (czwartek-sobota) w Krakowie – na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz w ośrodku konferencyjnym UJ w Przegorzałach.

zapowiedź

Plakat VI SKK – marzec 2017

10    11    1    2    3    4    5    6    12    8    7    9   18    19

W tym roku członkami Komitetu Naukowego konferencji byli: profesorowie Wojciech Dadak, Radosław Koper, Barbara Nita-Światłowska, Radosław Olszewski, Hanna Paluszkiewicz, Jerzy Skorupka, Andrzej Światłowski, Krzysztof Woźniewski oraz sędzia Wojciech Hermeliński. Szefem Komitetu Organizacyjnego był dr Paweł Czarnecki, współpracowali z nim między innymi P.Dębowski, M.Nowak, M.Popiel, M.Tokarska i P.Winiarski.

Wśród referentów byli doktoranci naszej Katedry – Agnieszka Gurbiel i Mariusz Ratajczak oraz magistrant – Jan Kluza.

Konferencji towarzyszyło kolejne Otwarte Zebranie Naukowe Katedry Postępowania Karnego – Radca prawny w procesie karnym. Przy okazji konferencji poszczególni członkowie Komitetu Naukowego uczestniczyli także w innych imprezach i spotkaniach.

uj   nra

imgres

Plakat VI Konferencji – marzec 2017

Tak było na piątej konferencji, która odbyła się w Wiśle w marcu 2016 r.:
Tak było w roku 2015 w Krakowie:
Tak w roku 2014 w Krakowie:
A tak – w 2013 w Wiśle: 

images

Finansowane przez sponsorów materiały konferencyjne Studenckich Konferencji Karnoprocesowych (projekt i druk) zapewnia co roku Drukarnia Kontur, ul. Reja 5, 29-100 Włoszczowa,
tel. 041 39 45 320, tel. 041 39 45 321, fax 041 39 44 675,
www.drukuj.net (chwilowo w przebudoweie)
e-mail: drukarnia@drukuj.net

Catering sfinansowany przez sponsorów zapewnił
Dom Gościnny – Przegorzały 

tlo2

Proces karny 2020 – pożądany kształt procesu karnego w państwie prawnym, Kraków, 9-11 marca 2017 r.

pkwws

Kolejna, coroczna Studencka Konferencja Karnoprocesowa organizowana przez Katedrę Postępowania Karnego UJ, tym razem pod hasłem

„Proces karny 2020 – pożądany kształt procesu karnego w państwie prawnym”

odbędzie się w dniach 9-11 marca 2017 r. (czwartek-sobota) w Krakowie – na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz w ośrodku konferencyjnym UJ w Przegorzałach. Rozpoczęcie i pierwszy dzień obrad – 9 marca o 15.00 w sali „Niebieskiej” w Centrum Dydaktycznym przy Krupniczej 33a, obrady w piątek od 9.00 do 13.00 W sali H Ośrodka w Przegorzałach, ul. Jodłowa 13, obrady w sobotę – od 9.00 do 14.30 tamże.

Plakat VI Konferencji – marzec 2017

homeofhouses_wpiauj_05   UJ01

Zgodnie z programem wygłoszone zostanie 17 referatów przedstawicieli 8 ośrodków naukowych. Wszystkie zostały wyłonione w procedurze double-blind-review, recenzentami byli członkowie komitetu naukowego konferencji.

1   dg2   images

Wszystkim uczestnikom przypominamy, że Istnieje możliwość samodzielnej rezerwacji noclegu w Przegorzałach po preferencyjnych cenach:  halina.zabczynska@uj.edu.pl , w temacie proszę podać tytuł konferencji.

dg

Konferencja odbywa się pod patronatem Wydziału Prawa i Administracji UJ oraz władz samorządowych Adwokatury i Radców Prawnych.

W czasie trwanie konferencji odbędzie się także kolejne otwarte zebranie naukowe Katedry Postępowania Karnego UJ – tym razem pod hasłem  Radca prawny w procesie karnym – o godzinie 17.00 w piątek, 10 marca, w sali „Refektarz” (ul. Olszewskiego 2).

Plakat VI Konferencji – marzec 2017

Tak było na piątej konferencji, która odbyła się w Wiśle w marcu 2016 r.: 

Tak było w marcu roku 2015 w Krakowie: 

Tak w roku 2014 w Krakowie: 

A tak – w 2013 w Wiśle: 

Mapka dojazdu:

images

Materiały konferencyjne Studenckich Konferencji Karnoprocesowych (projekt i druk) zapewnia Drukarnia Kontur, ul. Reja 5, 29-100 Włoszczowa,
tel. 041 39 45 320, tel. 041 39 45 321, fax 041 39 44 675,
www.drukuj.net
e-mail: drukarnia@drukuj.net

Konferencja „Zasady procesu karnego w swietle ostatnich nowelizacji k.p.k.” – 15 grudnia 2016 r.

15205609_737996033015316_1497211759_oW imieniu Koła Naukowego Postępowania Karnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa, zapraszam do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów  i Doktorantów pod tytułem: „Zasady procesu karnego w świetle ostatnich nowelizacji k.p.k.”, która odbędzie się 15 grudnia 2016 r. w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego, ulica Jagiellońska 15 w Krakowie. Najlepsze referaty zostaną opublikowane w monografii.

120px-Adobe_PDF_iconPROGRAM KONFERENCJI

 

 

 

 

 

 

 

Szczegóły poniżej:

icon.word zaproszenie na konferencję

icon.word zasady edycji tekstów

 

VI Studencka Konferencja Karnoprocesowa – marzec 2017

pkwws

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że kolejna, coroczna Studencka Konferencja Karnoprocesowa organizowana przez Katedrę Postępowania Karnego UJ, tym razem pod hasłem

„Proces karny 2020 – pożądany kształt procesu karnego w państwie prawnym”

odbędzie się w dniach 9-11 marca 2017 r. (czwartek-sobota) w Krakowie – na Wydziale Prawa i Administracji UJ oraz w ośrodku konferencyjnym UJ w Przegorzałach. Jak co roku, w imieniu Komitetu Naukowego zachęcam do udziału wszystkich, przede wszystkim doktorantów i magistrantów oraz młodych praktyków zainteresowanych problematyką  pożądanego kształtu prawa karnego procesowego i procesu karnego w demokratycznym państwie prawnym. Teksty o objętości zbliżonej do 0,75 arkusza (około 30 000 znaków, łącznie ze spacjami, z uwzględnieniem przypisów) proszę nadsyłać do 10 grudnia 2016 r. na adres emailowy,

skk.kpk.uj@o2.pl  

Podobnie jak w poprzednich latach, wszystkie nadesłane teksty będą poddane procedurze double-blind-review. Na tej podstawie zostaną wybrane najlepsze do zaprezentowania na konferencji. Będziemy przestrzegać wymogu ścisłego związku nadesłanego tekstu z tematem konferencji (bardzo zresztą w tym roku szerokim) – nawet znakomite artykuły ale nie na temat nie będą przyjęte.

Niektóre spośród zaprezentowanych tekstów będą skierowane do publikacji w monografii, która ukaże się w serii wydawniczej obejmującej wybrane teksty dyskutowane na poprzednich Studenckich Konferencjach Karnoprocesowych. Ich autorzy będą mieli jeszcze czas po marcowej konferencji na dokonanie zmian uwzględniających dyskusję, która zapewne się na konferencji wywiąże a także uwagi recenzentów i redaktora naukowego całej książki.

Każdy tekst powinien znajdować się w pliku, którego tytuł powinien odpowiadać tytułowi artykułu lub jego kilku pierwszym wyrazom. Ani w tekście pliku ani w metryczce nie powinno być danych identyfikujących autora/autorkę.

Nadsyłając tekst każdy powinien podać (w tekście maila)

 1. Tytuł artykułu
 2. Imię i nazwisko
 3. Afiliację (asystent UG, aplikant adwokacki ORA w Lublinie, student IV roku prawa UAM w Poznaniu, doktorant UJ, prokurator PO w Bydgoszczy)
 4. Ośrodek (miasto, w którym mieszka lub najsilniej jest związany zawodowo, mogą być dwa, np. Wrocław/Kraków)
 5. Adres email do korespondencji
 6. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji konferencji i ewentualnej publikacji

 

Tak było na piątej konferencji, która odbyła się w Wiśle w marcu 2016 r.: 

Tak było w roku 2015 w Krakowie: 

Tak w roku 2014 w Krakowie: 

A tak – w 2013 w Wiśle: 

 

Materiały konferencyjne Studenckich Konferencji Karnoprocesowych (projekt i druk) zapewnia Drukarnia Kontur, ul. Reja 5, 29-100 Włoszczowa,
tel. 041 39 45 320, tel. 041 39 45 321, fax 041 39 44 675,
www.drukuj.net
e-mail: drukarnia@drukuj.net

II Krakowsko-Warszawskie Seminarium Karnistyczne – Krynica Zdrój 27-29 maja 2016 r.

W dniach 27-29 maja 2016r. w Krynicy-Zdrój odbyło się II Krakowsko-Warszawskie Seminarium Karnistyczne. Przedsięwzięcie umożliwiło spotkanie studentów, doktorantów, a także pracowników naukowych z dwóch ośrodków: Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Uniwersytetu Warszawskiego.  Seminarium zostało podzielone na 6 paneli, z czego 4 były poświęcone prawu karnemu materialnemu (Prawo karne a współczesne zagrożenia w Polsce i na świecie, Varia karnistyczne, Prawo karne gospodarcze, Na styku prawa karnego i prawa prywatnego), a 2 prawu karnemu procesowemu (Konstytucyjne aspekty prawa i procesu karnego, Nowy/stary model postępowania karnego).

Seminarium było doskonałym polem do wymiany poglądów i spostrzeżeń dotyczących ostatnich nowelizacji w prawie karnym oraz problemów z jakimi boryka się współczesne prawo.

II Krakowsko-Warszawskie Seminarium zostało zorganizowane przez trzy Koła Naukowe, Koło Naukowe Prawa Karnego TBSP UJ, Koło Naukowe Postępowania Karnego TBSP UJ oraz Koło Naukowe Prawa Karnego Studentów Uniwersytetu Warszawskiego „Temida”.

MS_word_DOC_icon.svg Program konferencji

Polsko-Niemieckie Seminarium Prawa i Procesu Karnego – 11-17 maja 2016 r.

DSC_4425

W dniach 11-17 maja 2016 r. odbyło się pierwsze współorganizowane przez naszą Katedrę Polsko-Niemieckie Seminarium Prawa i Procesu Karnego oraz towarzysząca konferencja „Old Problems – New Solutions: Change and Continuity in Criminal Law”. Wzięło udział łącznie ponad 40 uczestników, w tym aż 21 z referatami lub wykładami. Reprezentowane było 8 ośrodków, w tym 4 zagraniczne (Niemcy, Węgry, Włochy). Dyskusjom naukowym towarzyszył bogaty program uzupełniający. Impreza ma mieć charakter cykliczny, kolejne spotkania mają się odbyć w Bochum (maj 2017 r.) oraz we Wrocławiu (wiosna 2018).

 

DSC_4315    DSC_4318
DSC_4334   DSC_4341

 

PLAKAT

Więcej zdjęć tutaj

Więcej o seminarium

 

Materiały konferencyjne Polsko-Niemieckiego Seminarium Prawa i Procesu Karnego (projekt i druk) zapewnia
Drukarnia Kontur, ul. Reja 5, 29-100 Włoszczowa,

images
tel. 041 39 45 320, tel. 041 39 45 321, fax 041 39 44 675,
www.drukuj.net
e-mail: drukarnia@drukuj.net

W poszukiwaniu optymalnego modelu orzekania w sprawach o drobne czyny zabronione – Wisła – 10-12 marca 2016 r.

plakat A3 z programem (2)

Sponsorami głównymi konferencji byli – jak co roku – Naczelna Rada Adwokacka i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

uj     nra

W piątek przed południem na sesji plenarnej wygłoszono 6 referatów. O 14.15 uczestnicy udali się na wycieczkę z przewodnikiem – panem Gustawem Czyżem. Odwiedziliśmy między innymi skocznię narciarską w Malince, Zaporę w Czarnem, Zamek Prezydenta RP na Zadnim Groniu, Przełęcz Kubalonka, Chatę Kawuloka w Istebnej.

11

Wieczorem obrady kontynuowano tradycyjnie w dwóch równoległych zespołach, podobnie w sobotę rano. Konferencję zakończyła sesja plenarna i dyskusja końcowa. Większość uczestników udałą się w drogę powrotną do Krakowa specjalnym autokarem po południu w sobotę 12 marca. niektórzy pozostali prywatnie w Wiśle lub w Ustroniu do niedzieli.

 

01   02   03   04   06   08   09   10   12   13   14   15   16   17  18   19   20   21

Kolejna konferencja za rok w Krakowie; 9-11 marca. Serdecznie zapraszamy !

Finansowane przez sponsorów materiały konferencyjne Studenckich Konferencji Karnoprocesowych (projekt i druk) zapewnia co roku Drukarnia Kontur, ul. Reja 5, 29-100 Włoszczowa,
tel. 041 39 45 320, tel. 041 39 45 321, fax 041 39 44 675,
www.drukuj.net
e-mail: drukarnia@drukuj.net

Konferencja „Od sprzeciwu do kasacji” – 17 grudnia 2015 r.

10996350_1064904816866546_7248337734074658383_n

Przypominamy, że Ogólnopolska Konferencja Naukowa Studentów i Doktorantów pod tytułem:- „Od sprzeciwu do kasacji gradacja środków zaskarżenia”, odbędzie się  17 grudnia 2015 roku w s. Refektarz na ul. Olszewskiego 2 w Krakowie. Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 

Program:

image1image2

Zdjęcia z konferencji „Model dualistyczny czy dwa modele” w marcu 2015 r.

plakat 2015

Kilka zdjęć z IV Studenckiej Konferencji Karnoprocesowej – marzec 2015 – Kraków-Przegorzały.

 

skk 2015 01  skk 2015 05  skk 2015 06  skk 2015 07 skk 2015 02  skk 2015 08  skk 2015 03  skk 2015 04

 

Sponsorami głównymi konferencji byli – jak co roku – Naczelna Rada Adwokacka i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

uj     nra

Materiały konferencyjne Studenckich Konferencji Karnoprocesowych (projekt i druk) zapewnia Drukarnia Kontur, ul. Reja 5, 29-100 Włoszczowa,
tel. 041 39 45 320, tel. 041 39 45 321, fax 041 39 44 675,
www.drukuj.net
e-mail: drukarnia@drukuj.net

I Krakowsko-Warszawskie Seminarium Karnistyczne – Kazimierz Dolny 15-17 maja 2015 r.

W dniach 15-17 maja 2015 r. w Kazimierzu Dolnym odbyło się I Krakowsko-Warszawskie Seminarium Karnistyczne. Idea Seminarium narodziła się podczas zeszłorocznej Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Studentów i Doktorantów „Karnoprawne aspekty ochrony życia i zdrowia na tle innych dóbr prawnych”, zorganizowanej przez Koło Naukowe Prawa Karnego TBSP UJ. Została ona wcielona w życie przez studentów – członków ww. Koła, Koła Naukowego Postępowania Karnego TBSP UJ oraz Koła Naukowego Prawa Karnego Studentów Uniwersytetu Warszawskiego „Temida”.

Seminarium odbywało się pod patronatem Instytutu Prawa Karnego UW, Katedry Prawa Karnego UJ oraz Katedry Postępowania Karnego UJ. Wzięli w nim udział pracownicy naukowi tychże jednostek: dr Paweł Czarnecki, mgr Kamil Mamak, dr Szymon Pawelec, mgr Dominik Zając, dr Witold Zontek oraz dr Sławomir Żółtek, którzy wygłaszali referaty przed każdym z pięciu paneli Seminarium, a następnie je moderowali.

Spośród pięciu paneli, dwa poświęcone były prawu karnemu materialnemu (Normy w prawie karnym materialnym, Struktura przestępstwa), dwa – postępowaniu karnemu (Tryby konsensualne w postępowaniu karnym, Postępowanie karne – varia). Jeden panel poświęcony był natomiast kwestiom znajdującym się „na styku” prawa karnego materialnego i procesowego. Był on podzielony na dwie części: Zasady odpowiedzialności karnej oraz Środki reakcji karnej. W ramach paneli wygłaszane były referaty przez studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego i Uniwersytetu Warszawskiego. Po nich następowała dyskusja z udziałem studentów oraz pracowników naukowych.W podsumowaniu  uczestnicy zgodzili się jednogłośnie, że  należy kontynuować ideę spotkania w następnych latach.

120px-Adobe_PDF_iconProgram – Kazimierz Dolny

Ogólnopolska konferencja naukowa „Model dualistyczny czy dwa modele” (14-15 marca 2015 r.)

W dniach 14-15 marca 2015 odbyła się w Krakowie zorganizowana przez dr. hab. Andrzeja Światłowskiego, pracownika naukowego Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, konferencja naukowa pt.: „Model dualistyczny czy dwa modele””. Konferencja dotyczyła między innymi problematyki kształtu nowego modelu postępowania karnego.

Plakat konferencyjny

Program konferencyjny

Ogólnopolska Konferencja Studencko – Doktorancka „Sąd, oskarżyciel, oskarżony – triumwirat procesu karnego” 10-11 grudnia 2014 r.

W dniach 10-11 grudnia 2014 r. trwa OgólnopolskaKonferencja Naukowej Studencko – Doktorancka pod tytułem: „Sąd, oskarżyciel, oskarżony – triumwirat procesu karnego”, organizowana przez Koło Naukowe Postępowania Karnego TBSP UJ. Serdecznie zapraszamy, chociażby na chwilę zajrzeć do sali i posłuchać na temat roli uczestników w postępowaniu karnym.

info

Zachęcamy do odwiedzenia strony Koła Naukowego na Facebooku, gdzie na bieżąco będą zamieszczane informacje dotyczące konferencji.

Program konferencji

camera-iconZdjęcia z konferencji

Proces karny we współczesnym społeczeństwie (15-16 marca 2014 r.)

W dniach 15-16 marca 2014 roku odbyła się w Krakowie zorganizowana przez dr. hab. Andrzeja Światłowskiego, pracownika naukowego Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, konferencja naukowa pt.: „Proces karny we współczesnym społeczeństwie”. Konferencja dotyczyła między innymi tematu udział czynnika społecznego w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości, jawności i publiczność procesu, sprawozdawczości prasowej, czy też świadomości prawnej społeczeństwa.

Program konferencyjny 

we współczesnymPublikacja

Mozaika dowodów w postępowaniu karnym (12-13 grudnia 2013 r.)

W dniach 12-13 grudnia 2013 r. odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Mozaika dowodów w postępowaniu karnym” zorganizowana przez Sekcję Postępowania Karnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem konferencji było przedstawienie wachlarza możliwości, jakie mogą stosować organy procesowe i strony, by wspomagać ustalenia faktyczne w postępowaniu karnym. Patronat naukowy nad konferencją sprawowała Katedra Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego.

mozaika

Program konferencyjny

grafika Publikacja pokonferencyjna

 Zdjęcia z konferencji cz. 1

zdjęcia z konferencji cz. 2

Proces karny a Konstytucja, Wisła, marzec 2013 – zdjęcia

 

Proces karny a Konstytucja

Wisła, marzec 2013 r.

01    02    03    04    05    06    07    08    09   10

Sponsorami konferencji byli – jak co roku – Naczelna Rada Adwokacka i Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

uj     nra

Proces karny a Konstytucja (15-17 marca 2013 r.)

W dniach 15-17 marca 2013 r. Sekcja Postępowania Karnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Katedrą Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowała Ogólnopolską Konferencję Karnoprocesową „Proces karny a Konstytucja”. Konferencja miała na celu przybliżenie gronu uczestników, reprezentujących uczelnie z całej Polski, problematyki związków prawa karnego procesowego z prawem konstytucyjnym. Przedsięwzięcie umożliwiło dyskusję nad aktualnymi rozważaniami dotyczącymi wpływu Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 roku na proces karny, jak również pozwoliło zwrócić uwagę na zjawisko postępującej konstytucjonalizacji procedury karnej. Komitet Naukowy składał się z wybitnych przedstawicieli nauki procesu karnego. Należeli do niego: Sędzia Trybunału Konstytucyjnego Wojciech Hermeliński, dr hab. Barbara Nita, prof. Uczelni Łazarskiego, dr Radosław Olszewski (Uniwersytet Łódzki), dr hab. Hanna Paluszkiewicz, prof. UAM w Poznaniu, dr hab. Jerzy Skorupka, prof. Uniwersytetu Wrocławskiego, dr hab. Andrzej Światłowski (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Krzysztof Woźniewski, prof. Uniwersytetu Gdańskiego.

plakat - konferencja

Program konferencyjny

proces karny a konstytucjaPublikacja pokonferencyjna

Zróżnicowane formy osiągania trafnej reakcji karnej (16-18 marca 2012 r.)

Konferencja odbyła się w dniach 16-18 marca 2012 roku w Białym Dunajcu. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Sowa, Wojewoda Małopolski – Jerzy Miller, Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego – JM prof. dr hab. Karol Musioł oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego – prof. dr hab. Krystyna Chojnicka.

zróżnicowane formy

Program konferencyjny

zróżnicowane formy Publikacja pokonferencyjna

Prawo do obrony – teoria a rzeczywistość (7-8 grudnia 2011 r.)

Konferencja odbyła się w Krakowie w dniach 7-8 grudnia 2011 roku. Patronat honorowy nad konferencją objęli: Kierownik Katedry Postępowania Karnego UJ – prof. dr hab. Piotr Hofmański, Kierownik Katedry Prawa Karnego UJ – prof. dr hab. Andrzej Zoll oraz Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ – prof. dr hab. Krystyna Chojnicka. Konferencja miała na celu przedstawienie gwarancji procesowych, omówienie teoretycznych i praktycznych problemów związanych z jego realizacją w aspekcie konstytucyjnym oraz konwencyjnym, a także uwypuklenie zalet i wad obowiązującego stanu prawnego.

prawo do obrony

Program konferencyjny

prawo do obrony Publikacja pokonferencyjna

Prawo wykroczeń w perspektywie zmian (8-10 kwietnia 2011 r.)

W dniach 8-10 kwietnia 2011 r. w Białym Dunajcu odbyła się konferencja naukowa organizowana przez Sekcję Prawa Karnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego i Seminarzystów Katedry Postępowania Karnego UJ. Konferencja „Prawo wykroczeń w perspektywie zmian” objęta została patronatem honorowym Ministra Sprawiedliwości Krzysztofa Kwiatkowskiego oraz Marszałka Województwa Małopolskiego Marka Sowy.

plakat6

Program konferencyjny

Bez tytułu Publikacja pokonferencyjna

Kluczowe problemy procesu karnego (14-16 stycznia 2011 r.)

Konferencja odbyła się w Białym Dunajcu, w dniach 14-16 stycznia 2011 roku. Konferencja poświęcona była problematyce współczesnych węzłowych zagadnień procedury karnej. Organizatorami byli: Sekcja Postępowania Karnego TBSP UJ oraz seminarzyści Katedry Postępowania Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Patronat naukowy sprawowali: dr hab. Piotr Hofmański oraz dr hab. Andrzej Światłowski. Patronat honorowy nad konferencją objęli m. in. Minister Sprawiedliwości – Krzysztof Kwiatkowski, Przewodniczący Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego – prof. dr hab. Andrzej Zoll  oraz Rzecznik Praw Obywatelskich – prof. dr hab. Irena Lipowicz.

kluczowe problemy

Program konferencyjny

kluczowe - problemy Publikacja pokonferencyjna

Tymczasowe aresztowanie jako ultima ratio – poszukiwanie alternatywy (17 grudnia 2010 r.)

W dniu 17 grudnia 2010 r. Sekcja Postępowania Karnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego zorganizowała ogólnopolską konferencję poświęconą środkom zapobiegawczym. Opiekunem naukowym konferencji był prof. dr hab. Piotr Hofmański, sędzia Izby Karnej Sądu Najwyższego i kierownik Katedry Postępowania Karnego UJ. Moderatorem debaty głównej był mgr Paweł Czarnecki. Patronat honorowy nad konferencją objęli: prof. dr hab. Karol Musioł – Rektor UJ, prof. dr hab. Krystyna Chojnicka – Dziekan Wydziału Prawa i Administracji UJ, Marszałek Województwa Małopolskiego – Marek Nawara, Prezydent Miasta Krakowa – Jacek Majchrowski, Rzecznika Praw Obywatelskich – prof. Irena Lipowicz oraz Wojewoda Małopolski – Stanisław Kracik.

tymczasowe aresztowanie

Program konferencyjny

Zapis wideo finalnej debaty

okładka1 Publikacja pokonferencyjna

 

Przemoc w rodzinie na tle uregulowań prawnych i praktyki wymiaru sprawiedliwości (16 kwietnia 2010 r.)

Sekcja Postępowania Karnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w dniu 16 kwietnia 2010 r. zorganizowała konferencję dotyczącą problemu przemocy w rodzinie. Podczas konferencji zagadnienie to zaprezentowano od strony procesowej jak i materialnoprawnej.

Program konferencyjny

Handel ludźmi na tle regulacji krajowych i międzynarodowych prawa karnego materialnego i procesowego. Rodzaje, zwalczanie i zapobieganie (27-28 marca 2009 r.)

Sekcja Postępowania Karnego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego wraz z Sekcjami: Prawa Międzynarodowego Publicznego, Prawa Karnego i Prawa i Polityki Penitencjarnej zorganizowała w dniach 27-28 marca 2009 r. konferencję naukową dotyczącą handlu ludźmi. Przedsięwzięcie pozwoliło uświadomić uczestnikom, jak wielkim problemem jest przestępstwo handlu ludźmi, jaką osiąga skalę i jak skutecznie z nim walczyć, ścigać takie przestępstwa, a także jaką pozycję na tle regulacji prawnych mają ofiary przestępstw handlu ludźmi. W projekcie wzięli udział m. in.: Pani Stana Buchowska z Fundacji La Strada, Pani Patrycja Cembala z krakowskiego Centrum Pomocy Prawnej im. Haliny Nieć, funkcjonariusze Małopolskiej Komendy Wojewódzkiej i Podkarpackiego Oddziału Straży Granicznej, a także Pani mgr Maryla Koss z Ośrodka Badań Handlu Ludźmi UW oraz Instytutu Stosowanych Nauk Społecznych UW i Pan mgr Łukasz Wieczorek z Ośrodka Badań Handlu Ludźmi UW.

handel

Program konferencyjny